Rss Feed

‘Gæster og eksperter’ Category

 1. Richard Wilkinson live om Lighed

  6. november 2014 by Maja Højgaard

  I dag mødte jeg et idol. En sjælden gang imellem læser jeg en bog der taler direkte ind i kernen af hvem jeg er og hvordan jeg bruger mit liv. Tidligere tilfælde har altid været skønlittærere. Bogen Lighed (the spirit level) var første gang videnskabelig faglitteratur fangede mig på den måde.

  image

  Bogen var for mig en rigtig “page turner”, der side efter side dokumentere hvordan stor ulighed har negative konsekvenser for samfund, både i absolutte tal, som dødelighed for høj og lav, men også på bløde værdier som tillid og tryghed. Her til aften fik jeg endelig mulighed for at høre den ene af de to forfattere live. Richard Wilkinson er epidemiolog og fortalte om den dybere forståelse de har fået af deres tal siden bogens udgivelse. Bagefter fik jeg mulighed for at stille nogle opklarende spørgsmål.

  Er af bogens hovedpointer er at de moderne dræbere som f.x. hjertekarsygdom har en stærk sammenhæng med stress. Stress gør vores kroppe dårligere til at hele og ødelægger vores sundhed. Det der stresser mennesker aller mest er følelsen af social ustabilitet. Jeg ville godt vide om man kunne gå direkte efter stress som fænomen. Det korte svar ud fra vores (halvlange) diskussion er at sådanne indsatser kun giver mening i en strukturel kontekst. Det skal gøre på uddannelsen eller arbejdet og fagforeninger, medarbejderdemokrati og elevdemokrati er nøglen.
  Jeg behøver næppe fortælle jer at det alt sammen i høj grad er vand på min mølle. Arrangementet var kick-off for CPH:DOX som i år har Polarisering som et af de gennemgående temaer. Festivalen varer til d. 16. november. Grunden til Wilkinson starter en filmfestival er at bogen har inspireret en dukomentar, som du stadig kan nå at være med til at crowdfunde her.
  image


 2. Gourmet hospitalsmad

  24. maj 2013 by Maja Højgaard


  I går havde jeg den store fornøjelse at åbne vores festival

  Christian Bitz fortalte lidt om vigtigheden af at maden er velsmagende når man er syg

  Danmarks Internationale Region (DIRdage) med en flot gallamiddag på Herlev Hospital. Som en del af regionens kostpolitik har Herlev omlagt produktionen fra klassisk industriel produktion med masser af halvfabrika til nyt nordisk køkken med fokus på kvalitet og mad lavet fra bunden.

  Personalet er det samme og det er budgettet også, men hospitalet har ansat sundhedsguru Christian Bitz og tidligere NOMA kok  Torsten Vildgaard til den kreative udvikling af menukortet. Til stor gavn og glæde for patienterne.

  Den velsmagende mad er vigtig for en tredjedel af vores patienter er småtspisende eller underernærede, som følge (more…)


 3. Jord i hovedet eller grus i maskineriet

  29. september 2011 by Maja Højgaard

  image

  Synes du at CO2-besparende, tværsektorielle, lokalmiljøvenlige, trafikdrabsnedsættende, råstofsudnyttende samarbejder er spændende? Så læs med her.

  Vi havde her til aften besøg af Jens Lillebæk fra Grontmij(se billede), som samler viden ind og skaber samarbejder om bæredygtig håndtering af affaldsjord for Region Hovedstaden. Det viser sig at bare med hans projekt går vi i RegionH forrest inden for jordhåndtering. Egentlig burde miljøstyrelsen være mest fremme i skoene, men de har åbenbart været i gang ned at “barsle” med et nyt regelsæt for området i “8-10 år” (læs: syltet under den borgerlige regering)

  Området er landet mellem to stole i strukturreformen og det er kun fordi der har været efterspørgsel om koordinering fra Kommunerne at vi u Region Hovedstaden har haft mulighed for at tage det op.

  Overskriften er måske ikke så spændende, men det er indholdet! Mellem 80 og 100 personer, alle særligt udvalgt for deres placering eller viden, har deltaget i en kortlægning af, hvordan vi gør i dag og hvordan vi kan gøre det bedre.

  Her er listet en række af hovedkonklusionerne:
  Der flyttes meget jord
  Alene i København flyttes både en million ton forurenet og en million tons uforurenet jord – samtidig med at København modtager jord fra hele Sjælland. Metrocityringen vil bidrage med 150.000 ekstra vognlæs jord.

  Planlægning kan reducere behovet for råstoffer og transport
  For eksempel anslår vejdirektoratet at råstofforbruget ved motorvejsanlæg kan reduceres med 30-40% hvis man planlægger bedre.
  Lokal genanvendelse af jord reducerer den ovennævnte trafikale problemstilling. Det giver mindre CO2udledning og færre højresvingsulykker.

  Reglerne understøtter i dag ikke bæredygtig håndtering af overskydsjord
  Kommunerne forvalter reglerne meget forskelligt. Der er ofte langt fra anlæggelsespkanlægnibgen til håndtering af overskudsjord.
  Det er for billigt at købe “jomfruelig” jord og for dyrt og regeltungt at købe genanvendeligt jord. Der mangler nuancerede gradsinddelinger af forurenet, potentielt genanvendelig jord.

  Vi kan bruge mange af principperne for affaldshåndtering. Affald er i dag en dyr resource, som der er et fornuftigt reguleret mærkede for. Inden for jordhåndtering skal vi også bruge principperne om at reducere mængden, genbruge hvad der kan og deponere det der ikke kan genanvendes forsvarligt.

  Alt dette bare fra et forprojekt! Money well spent.

  Vi besluttede efter orienteringen at vores Hospitalsbyggerier skulle fungere som forbilleder også omkring jordhåndtering og at vi meget gerne vil gøre mere. Måske en ny regering vil lade os?


 4. Vind et tillidstræ!

  16. juni 2011 by Maja Højgaard

  Tiden er moden til en lille konkurrencen. Og præmien kunne ikke være bedre. Den er simpelthen ren godhed. De gode folk bag Projekt Tillid har nemlig doneret tre tillidstræer til bloggen.

  Et tillidstræ er et virtuelt træ, som vokser sammen med tilliden mellem dig og dine venner. Normalt planter man træet ved at overføre 100 kroner til paypal, men her er din mulighed for at vinde et gratis. Hvis du ikke kender konceptet tillidstræer kan du læse mere om reglerne for tillidstræer på projekt-tillid.dk. Selv har jeg plantet et tillidstræ for psykiatrien, som jeg nu venter spændt på at se hvordan vokser.

  se reglerne under viedoen

  REGLER
  for at vinde et træ skal du gøre følgende

  skriv i kommentarfeltet under denne post, hvordan du vil bruge træet.

  Dernæst kan du gøre en af følgende to:

  1. linke til Projekt Tillid på facebook – og forklar hvorfor du vælger tillid

  eksempelvis

  jeg vælger tillid fordi kontrol er godt – men tillid er bedre!

  2. linke til Projekt Tillid på twitter med følgende tekst:

  RT @majaajam (valgfri tekst) http://www.projekt-tillid.dk

  Husk at hvis din kommentar indeholder et link til din twitter eller facebook finder vi nemmere dit “lod”:-)

  Konkurrencen løber ind til Sankt Hans på torsdag d. 23. juni og vinderen vil blive kontaktet på den mail, der angives i kommentarfeltet herunder.


 5. Regional klimastrategi undervejs

  9. maj 2011 by Maja Højgaard

  Dagens post er et gæsteindlæg af Formand for Region Hovedstadens Miljø- og klimaudvalg & Folketingskandidat Lars Gaardhøj (A)

  Klimaforandringer fylder meget i medierne og den politiske debat. Vi har hørt meget om, hvilke problemer klimaforandringerne vil medføre for os alle, hvis vi ikke får styr på CO2-udledningen. Og i de senere år har mange af os også mærket konsekvenserne af klimaforandringerne helt tæt på.

  Tænk blot på sidste sommer, hvor utallige kældre blev fyldt med vand, eller de utrolige billeder fra Lyngbyvej, hvor biler blev efterladt under vand. Meget ulykkelige og dyre konsekvenser af klimaændringerne.

  Fremover vil vi få flere oversvømmelser som følge af både voldsom regn, stormflod og stigende havvandsstigninger, som FN i denne uge meldte ud, formentlig er værre i år 2100 end hidtil antaget. Vi kommer også til at opleve varmere og mere regnfulde somre og mildere vintre. Det vil betyde mere pollen, flere skadedyr og øge risikoen for dårligere sundhed for os alle.

  Når klimaændringerne rammer så bredt og med så store omkostninger, er det vores alle sammes velfærd, der er truet. Derfor har vi alle et ansvar for at være med til at dæmme op for klimaforandringerne samt gøre hvad vi kan for at begrænse dem, altså sænke CO2-udledningen og i øvrigt indrette os langt mere bæredygtigt end tilfældet er det i dag.

  Desværre findes ingen enkle løsninger. Men vi kan gøre meget, og de fleste ting er vi nødt til at samarbejde om. Derfor er Region Hovedstaden og de 29 kommuner i Hovedstadsregionen ved at lave en fælles klimastrategi, som tager fat på de udfordringer, som kun kan løses i samarbejde på tværs af kommunegrænser. Store klimaudfordringer venter lige om hjørnet.

  Der lægges op til et samarbejde omkring indsatsområder som er: klimatilpasning, grøn transport, tværgående energiplanlægning, forbrug & indkøb, grønne partnerskaber og bæredygtigt byggeri. Og der vil hen over sommeren og efteråret blive formuleret en fælles klimastrategi kan sendes i høring med henblik på vedtagelse i foråret 2012.

  Du kan følge arbejdet på www.regionh.dk/klimastrategi