Rss Feed

‘Velfærdsbæltet’ Category

 1. ulighed hos egen læge

  3. maj 2015 by Maja Højgaard

  Godmorgen – tak for invitationen og tak for sangen.
  Mit navn er Maja Højgaard. Jeg er regionsrådsmedlem her i Hovedstaden og til hverdag arbejder jeg på Glostrup Hospital som læge. Vi er samlet i dag for at fejre frihed, lighed og solidaritet. Jeg vil gerne bruge denne dag på at tale om det største frihedstab, nemlig at man ikke kan gøre hvad man vil fordi man er blevet ramt af sygdom. Så kan de borgerlige indføre alle de fritvalgsordninger de vil. Det skaber også den største ulighed – men den gode nyhed er at vi kan løse det i fællesskab.
  1.maj 2015Da jeg valgte at flytte til Vestegnen, da jeg begejstret fortalte på mit studie at vi havde købt et dejligt hus i Brøndbyøster med have og høns, vendte en af min studiekammerater sig om og så undrende på mig. Hun sagde: ”Man kan da ikke være lææææge og bo på Vestegnen?”
  Det skulle jeg lige tygge på, for det mente jeg jo nok godt man kunne. Min egen mor var det i hvert fald. Vi boede i Greve og hun havde praksis i Taastrup. Ja I kan måske nok høre jeg ikke ligefrem har brudt med den sociale arv.
  Og selvom min medstuderendes udbrud nok var fordomsfuldt og snæversynet, så er der som bekendt ingen røg uden ildebrand. For vi står faktisk og mangler læger på Vestegnen. I første omgang har en gruppe borgere i Ishøj fået læge i Taastrup fordi deres læge lukkede uden at kunne sælge. Der har vi et helt konkret problem. Og det er ikke et problem Ishøj står alene med. De næste i rækken, der får problemer med at have nok læger til alle er her i Glostrup. Hvem bliver mon de næste?

  Problemet med at skaffe læger på Vestegnen, skaber ulighed i sundhed i sig selv. Vi er ikke et område der er kendetegnet ved et liv i sus og dus og den nyeste sundhedsguru. Vi har slider og slæber og holder sammen for at holde alle oppe, for at alle kommer med. Det betyder nogle gange at man er nødt til at drikke en øl sammen, eller at overskuddet til at kvitte smøgerne ikke var der. For det var vigtigere at få hverdagen til at hænge sammen – og hvis valget står mellem en skilsmisse fordi der bliver vrisset af abstinenser, mere end der bliver elsket, så vælger de fleste nok trods alt at ryge videre sammen.
  Det giver en ulighed mellem syd og nord i vores region på muligheden for at gå til læge, men det er ikke kun det. Vi ved at mennesker med kort uddannelse bruger deres egen læge og skadestuerne mere end mennesker med lang uddannelse. Folk med lange uddannelser, de stryger direkte til specialister når de har et problem.


   Og når vi lægger sammen at vi har et område, hvor flest har haft et hårdt liv og derfor også er hårdt ramt på helbredet, og lægger til at folk med kortere uddannelse ikke selv opsøger specialisterne, men er afhængige af deres egen læge for at finde rundt i det forkrommede vildnis af et sundhedsvæsen og så oven i det lægger at lægerne hellere vil have praksis i områder hvor folk er mindre syge – så kan det jo ikke undre at vi stadigvæk har stigende ulighed i sundhed.
  Og ulighed i sundhed er i mine øjne den aller største ulighed man kan forestille sig. At der gennemsnitligt er 10 år mindre at leve i – at virke i – end hvis man var født i den mere velstillede del af samfundet. Det er da ulighed, der kan mærkes. For ud over 10 leveår, så er der lige 10 år ekstra med svær sygdom, hvor man måske er gammel og har svært ved at komme rundt. De 10 års ekstra sygdom, der er det vigtigt man har en læge man kan stole på, vil gøre alt hvad han eller hun kan, for at man har det så godt som muligt.
  Jeg ville ønske jeg kunne starte denne tale med at fortælle hvor godt det går, men jeg synes denne her lidt dystre sag er vigtigere end alle de resultater regeringen ellers har givet os. Og dem kan jeg jo også se I har inviteret Mogens til at fortælle om.
  Derimod vil jeg gerne give jer to løsninger på problemet. To ting vi kan gøre sammen. I vores stolte tradition for fællesskab kan vi også løse problemet.
  Det første er egentlig en invitation. Jeg vel gerne invitere jer alle sammen en tur til Ishøj i september. Der holder jeg som udvalgsformand i regionen et borgermøde om lægedækningen, her i vores område. Her skal vi sammen finde ud af, hvad vi kan gøre ved det lige her og nu. Vi inviterer også kommunerne og de praktiserende lægers organisation. For det er vigtigt for mig at vi løser det her sammen. Vi kan se at alle de andre regioner har fået lægehuse. Min mands bedsteforældre bor i Vestjylland. Der står ikke længere en privatpraktiserende læge som vi kender det på deres sundhedskort. Der står ”Falck Healthcare”. Sidste gang bedstefaderen var deroppe, var det en læge der havde pendlet hele vejen fra Fyn. Ham forventer han ikke at komme til at tale med næste gang.
  Jeg synes ikke det lyder som en holdbar løsning. Jeg håber at vi i stedet kan finde en god løsning enten med de praktiserende læger, eller en god offentlig løsning i samarbejde med kommunerne.
  Det andet vi kan gøre, er at gøre det lidt mere attraktivt for lægerne, at have mange patienter der fejler mere end en ting. Næste gang vi skal justere takster, så kunne vi i stedet for at lade grundtaksterne stige, indføre en ny bonus. En faktor der gjorde at hver gang lægerne udførte en behandling på en borger med mere end én sygdom, så gav det en bonus. Simpelthen en kontant belønning, for hver gang lægen lige bruger lidt ekstra tid på en, der har det rigtig svært. Det med kontant belønning plejer at være til at forstå – især når man er privat erhvervsdrivende.
  Vores problem er nemlig ikke det samme som det er i Jylland. Det er jo ikke fordi her ingen læger er. Det tager ikke ret længe at pendle fra Nordsjælland til Vestegnen eller som jeg ynder at kalde det: fra Whiskybæltet til Velfærdsbæltet.
  Problemet i dag er at lægerne synes det er for svært, at få en lille forretning til at løbe ordentligt rundt. Der er for mange patienter, som ikke selv har Googlet både sygdom og behandling i forvejen. AAAlt for mange der skal have forklaringen mere end én gang – og gerne på dansk frem for latin, forkortelser eller engelsk. Og for mange der har den ”frækhed” at fejle mere end én ting ad gangen. Jeg synes at vi skal begynde at belønne lægerne for at tage sig ekstra godt af dem, som er ekstra syge. På den måde kan vi måske få borgere der lider af mere end en sygdom, til at gå fra at være en klods om benet i lægens øjne til at være en ”spændende faglig udfordring” som det hedder.

  stemning 1. maj 2015

  Det har virket rigtig godt på at lægerne får lavet grundige undersøgelser af alle børn, så de kommer godt i gang med livet, at vi har en særlig takst for dem. Jeg tror vi kan få meget godt ud af at belønne for den ekstra indsats, det er at overskue en lang medicinliste og flere konkurrerende problemer.
  På denne Store Bededag er det min største bøn, at det ikke skal være ens pengepung der afgør liv eller død. Jeg håber at se nogle af jer til september i Ishøj. Og så håber jeg at når vi mødes næste år til første maj, så kan vi fejre at regeringen både fik genvalg – så vi fortsat har direkte folkevalgte i Regionen til at holde lægerne i ørene – og fejre at vi endelig har fået knækket kurven på den største ulighed, nemlig ulighed i sundhed.
  Endnu engang tak for indbydelsen og hav en rigtig god første maj.


 2. Vi starter en kvindebevægelse

  8. marts 2015 by Maja Højgaard

  I anledningen af kvindernes internationale kampdag og 100året for kvinders valgret startede vi en ny tradition op med markering i Brøndby Strand. Debatten var livlig og jeg er helt sikke på det kommer til at gøre en forskel på hvor mange kvinder der bliver valgt til næste kommunalvalg. Her er min tale:

  Det er tid. Tiden er inden. Det er tid til at gøre noget nyt.

  image

  Det er første gang vi holder kvindernes internationale kampdag sammen her i Brøndby Strand. Jeg vil gerne starte med at takke Beate for at vi starter her i dag. Det er jo en helt særlig tid at starte sådan en ny tradition. Det er nemlig 100 år siden kvinder fik valgret i Danmark.

  Det var ikke en ret vi fik sådan fordi tiden bare gik og så blev det pludselig ”moderne” tider. Vi fik den fordi, der i et halvt århundrede havde været ophedet debat og folk der kæmpede for det. Fordi der var nogle der vedholdende havde insisteret på at kvinder en havde selvstændig rettighed i vores samfund. Der skulle da også gå længe endnu og meget ophede debat, før en kvinde ikke stadig først og fremmest var sin mands kone, dernæst sine børns moder og kun de allermest privilegerede få kunne tillade at have lidt energi tilbage til også at være sig selv.

  Jeg vil gerne bruge denne anledning – denne tid – til at gøre status på, hvad vi bruger denne hårdt tilkæmpede rettighed til på Vestegnen. Og ja, jeg fristes til at sige – ikke ret meget.
  Når vi kigger på byrådet, opstillingslisterne, foreningsbestyrrelser så er der meget få kvinder. Vi socialdemokrater mener jo nok ellers at vi altid har kæmpet for kvinders rettigheder. Arbejderkamp var kvindekamp – og er det til dels stadig. 3f tager i hvert fald kvindekampen mod sexchikane alvorligt – men i vores egen lokale socialdemokratiske højborg står det sløjt til.

  Hvis vi kigger på kommunalbestyrelsen er der kun valgt 2 kvinder. Det er 10%. Den lader vi lige stå. I kan gætte hvad de øvrige 90% er.

  image

  Den ene er fra vores parti, den anden fra Venstre. Det svarer også til ca 10 % af socialdemokraterne.

  Grotesk nok bor vi i et område, hvor kirken praktiserer mere ligestillingen end vi gør. Folkekirken, som stadig har områder af landet, hvor det at have kvindelige præster er kontroversielt, har her i Brøndby en tredjedel af præsterne som er kvinder. For at gøre det endnu bedre er hele 47% af dem der sidder i menighedsrådene kvinder. Det er da meget godt gjort af kirken.

  Feminismen er ofte til debat. I Danmark er vi sjældent uenige om at vi er lige meget værd – i hvert fald sådan rent principielt, men der er til stadighed uenighed om der er mere at kæmpe for. Om der er nogen særlig grund til at vælge lige præcis kvinder. Kan en mand ikke være lige så god?

  Der er to hovedårsager til at det ikke er godt nok at have 90% valgte mænd: Den første og mest åbenlyses er, at det er et tegn på, at vi ikke har ligestilling. Når skævvridningen er så stor er det et åbenlyst tegn på at kvinder og mænd ikke har lige let ved at komme til fadet, sådan som det er nu. I den tid vi er i lige nu. I dag – ikke for halvtreds eller hundrede år siden – Det er et tegn på at vi har et ligestillingsproblem i dag.

  Den anden grund til det er vigtigt at have valgt kvinder er, at så længe der er så stor forskel på kvinders og mænd muligheder, så er der også en enorm forskel på mænd og kvinders erfaringer. Jeg kan se det i forhold til mit eget arbejde i regionen. Jeg har holdninger om alt. Det er ikke sådan at jeg kun har holdninger om afgrænsede kvindefelter.

  Men de erfaringer jeg har er anderledes. Nogle af de mærkesager jeg har kæmpet for i regionsrådet, er det tydelig at se et feminint aftryk – i andre mærkesager skal man lede lidt.
  image

  Det er oplagt at mit arbejde for at friholde fødegangene fra de sidste to besparelsesrunder har et kvindeligt udgangpunkt. På samme måde var arbejdet med en at vi i regionen fik en børnepolitik, hvor børn fik rettigheder som alle andre patienter og hensyn til familien og barnets skolegang er en kvindeklassiker. Vores første minister Nina Bang var også uddannelsesminister og havde børnene som sit område.

  Derimod er det måske mindre oplagt at min vedholdende og ihærdige indsats for bedre cykelstier og letbane til Brøndby Strand og ud til Lufthavnen er feministiske. Jeg har heller ikke tænkt dem som sådan – og alligevel er det jo ofte sådan i mange familier at det er manden, der har bilen og kvinden, der må løse aflevering og hentning af børn, indkøb og til og fra arbejde med gang, cykling eller offentlige transportmidler.

  Dertil skal man lægge de enlige mødre, som måske slet ikke har råd til en bil, men som alligevel skal have enderne til at nå sammen. Dem giver vi flere muligheder for at tjene penge og give deres børn en tryg opvækst, ved at give dem mulighed for at komme rundt, længere end de selv kan skubbe en barnevogn.

  At mænd er gode til at blive valgt og få andre mænd valgt ind, kender vi som Rip, Rap og Rup-effekten. Med det her startskud – på denne dag – håber jeg at vi kan få indført lidt mere Kylle, Rylle og Pylle-effekt. Det er jo ikke fordi mændene ikke kan lide kvinder. Det er ikke nødvendigvis fordi de synes kvinder gør det dårligere. Det er nok mest fordi det er nemmere at finde nogen der ligner en selv. Derfor er det også op til os her i dag, at sørge for at vi får opstillet flere, der ligner os kvinder.

  Det må mændene gerne hjælpe med, men det er nok os kvinder der har lettest ved at finde dem der ligner os. Vores stemme tæller lige så meget som mændenes, hvis vi tør bruge den. Det gælder om at rykke sammen, danne netværk og hjælpe hinanden. Det er vigtigt vi hjælper hinanden, for alene gør vi ikke ret meget.
  Mit mål og håb til denne 8. marts er, at når vi mødes igen til næste år i 2016, så er der kun et år til kommunalvalget – og så er mit håb at vi alle sammen tager en veninde, en søster, en mor eller en datter med. Vi skal nemlig hjælpes ad med at finde de kvindestemmer, vi gerne vil høre her i Brøndby til kommunalvalget i 2017, så vi kan få flere kvinder op på stemmesedlen og ind i byrådet.

  Uligestillingen i dag er tydelig i tallene – i valgstatistikken, i lønstatestikken, endda i voldsstatiskikkerne – men årsagerne bliver negligeret som den enkeltes frie valg. De siger ”Vi har jo selv valgt at få børn, vi har jo selv valgt en uddannelse eller job” Ja det frie valg bliver endda brugt til at forklare, at kvinder jo selv har valg stodderen der slår dem, for ”hun kan jo bare gå”.
  Det svarer lidt til at sige, at folk der kun har halm til rådighed, ligger dårligt fordi de selv har været dårlige til at lave deres halmmadras. Hvad med vi i samlet flok tog en tur i IKEA sammen istedet? Svenskerne laver masser af gode boxmadrasser, som folk har råd til – de er heller ikke så dårlige til det der ligestilling i Sverige.
  Faktisk så gode at det er lykkedes dem at få fjernet den der grimme klang fra ordet feminist, som vi stadig kæmper med i Danmark.
  Som feminist kan man godt tit føle at man står lidt alene med sin kamp. Men vi er langt fra alene. Ud over svenskerne er der faktisk en hel verden af andre kvinder, der også godt kunne tænke sig ligestilling. Der er en international bevægelse i gang. Nobels fredspris gik sidste år til to unge seje kvinder. De fortjener en hel tale i sig selv. På de sociale medier vokser bevægelser frem, hvor kvinder står frem og siger fra over for overgreb og hyggeseksisme.

  Hvis du i året der kommer ind til næste 8. marts føler at du står lidt alene med et ligestillingsproblem, så sig det højt – fortæl det til mig eller til nogle andre – og du vil hurtigt opdage at det er lige som sangskriveren, trubaduren og ikke mindst feministen Sebastian sang i 1978 du er ikke alene – den slutter:

  Vi er ikke alene
  Der er flere der viser trods
  Og det helt på det rene
  De har det lige som os.


 3. Kæmp for det du har kært

  5. juni 2013 by Maja Højgaard

  Kan I huske de kedelige billeder fra 1. maj?

  Vi oplevede en 1. maj fuld af vrede. Fuld af sabortage og angreb. Hvor de store taler for fællesskabet blev overdøvet og overdænget. Der blev kastet både tomater og rådne æg. En borgmester blev sparket og de forsøgte at fravriste en fane fra en gammel mand, der passede på den som et betroet hverv.

  Dette var ikke bare det utilfredse bagland, som medierne elsker og partitoppen frygter. De næste par dage kom det frem at det var autonome og grupper på den yderste venstrefløj. Folk som ikke ønsker demokratiet. Mennesker som mener vi vil leve bedre i et kaos end med lov og orden. Ikke mange dage efter – som det er hvert år – kom 4. maj. Befrielsesdagen gjorde i år et større indtryk på mig end sædvanligt. Den gav anledning til en større eftertænksomhed end jeg normalt giver den.

  Det skyldtes to ting. For det første var det den første 4. maj i vores hus, så jeg var ude og købe stormvejrslys til den mindesten der står foran det. Der står en mindesten for Axel Andersen, som døde i kampen for at få de sidste tyskere til at slippe taget på Vestegnen fra før det blev det Velfærdsbælte vi kender og elsker i dag. Axel Andersen fik mig til at tænke på min morfar. Det er ham jeg har mit efternavn efter og han var også frihedskæmper, men modsat Axel Andersen, så overlevede han, blev gift med min mormor, blev bonde og fik 5 børn og 10 børnebørn heriblandt min mor og mig

  image

  Den anden ting der satte gang i eftertænksomheden var statsministerens tale foran Frihedsmuseet. Hun takkede de ansatte for redningen og deres store arbejde med at holde historien i live. Vi vidste på det tidspunkt at branden var påsat. Endnu et angreb. (more…)


 4. Gourmet hospitalsmad

  24. maj 2013 by Maja Højgaard


  I går havde jeg den store fornøjelse at åbne vores festival

  Christian Bitz fortalte lidt om vigtigheden af at maden er velsmagende når man er syg

  Danmarks Internationale Region (DIRdage) med en flot gallamiddag på Herlev Hospital. Som en del af regionens kostpolitik har Herlev omlagt produktionen fra klassisk industriel produktion med masser af halvfabrika til nyt nordisk køkken med fokus på kvalitet og mad lavet fra bunden.

  Personalet er det samme og det er budgettet også, men hospitalet har ansat sundhedsguru Christian Bitz og tidligere NOMA kok  Torsten Vildgaard til den kreative udvikling af menukortet. Til stor gavn og glæde for patienterne.

  Den velsmagende mad er vigtig for en tredjedel af vores patienter er småtspisende eller underernærede, som følge (more…)


 5. Idræt og kultur til folket

  11. marts 2013 by Maja Højgaard

  Jeg har fået flere spørgsmål om Velfærdsbæltet. Der er dem der synes det smager af overførselsindkomst. Det er det ikke. Ikke først og fremmest.

  image

  Velfærd er muligheder for alle. Lige meget hvor du kommer fra skal du have muligheder for at komme videre. Noget af det der kendetegner vores område og vores stræben efter muligheder for den enkelte, er et stærkt foreningsliv. Derfor kunne vi i går også se at 6 ud af 10 kommuner der bruger flest penge pr. borger på idræt ligger på Vestegnen. Herlev (more…)