Rss Feed
 1. Børnepsykiatri er ekspertarbejde

  15. september 2014 by Maja Højgaard

  Der har været mange rygter og negative tolkninger af hvad vi egentlig gjorde på psykiatriområdet i budget 2015.

  Som socialdemokrat er det vigtigt for mig at fremhæve vores indsats for psykiatrien.

  image

  Fra mit pensum i pædiatri

  En beslutning som nogle har fået galt i morgenkaffen er at fremover skal de ca. 40 børn der hvert år indlægges i Hillerød sendes til vores store børneafdeling i Glostrup. Det har selvfølgelig skabt opmærksomhed i en psykiatri, som har været udsultet gennem mange år, fordi bekymringen altid er, trods øget fokus på psykiatri, om vi fortsat sparer. For jo, det sparer penge, men nej, det er ikke en forringelse af behandlingen.

  40 børn om året der fejler vidt forskellige psykiatriske ting har godt af at komme i et miljø, hvor der for det første er læger som har specialiseret sig i lige netop deres sygdomme, og for det andet er større mulighed for at møde nogle ligesindede i både alder og diagnose. Heldigvis er de fleste psykiatriske lidelser der kræver indlæggelse hos børn temmeligt sjældne, men det gør det svært for børnene at møde nogle ligesindede som de kan tale med om, hvordan det er at have det som de har det. Det er meget svært at være ung og ekstra svært at være ung og syg. Derfor ligger beslutningen rigtig godt i forlængelse af vores erfaringer fra arbejdet med regionens børnepolitik. Det som de fleste ungdomsorganisationer efterlyste var miljøer at møde ligesindede i.

  De ca. 2000 børn som følges ambulant i Hillerød fortsætter med at komme der. Nærhedsprincippet er langt mere relevant når der skal rejses frem og tilbage på samme dag.

  Vi har desuden i psykiatrien lukket 9 “åbne” senge for at finde midler til de lukkede afdelinger. Her skal pengene gå til aktivitetstilbud, mindskning af tvang og dermed også bedre arbejdsmiljø, som har været under pres. Udviklingen fra indlæggelse til hjemmebehandling understøttes af en styrkelse af opsøgende teams, som laver hjemmebesøg og forebygger indlæggelser.

  Det er som altid et broget billede i psykiatrien. Med et sparekrav på samlet 300 mio. kr. for regionen samlet, er jeg glad for at vi kunne friholde psykiatrien i store træk, men lidt tilpasninger kan ikke undgås.


 2. Klip en hæl og spar en direktørløn

  4. september 2014 by Maja Højgaard

  Vi står over for besparelser på 300 millioner. Fyringer i 2015 er uundgåeligt. Det drejer sig om I hvert fald 100 af vores dygtige personale og endnu flere kollegaer ved “naturlig” afgang.
  image

  Jeg tilhører dem der mente at både SAS og Danish Crown havde stået sig godt ved at lade sparekniven ramme på direktørgangen, når nu personalet skulle holde for.

  Derfor har jeg spurgt (pdf) til hvad vil ville kunne spare på en sammenlægning af Gentofte og Herlev Hospitalers administration. Det er et sted i omegnen af syv mio kroner.

  De to hospitaler er som nat og dag. Det ene er en fuldt optimeret arbejdsplads, der lever op til alle servicemål og har udkonkurreret en stor del af de private hospitaler på den planlagte kirurgi. Det andet er ansvarlig for selve overlevelsen af Vestegnens borgere og bliver gang på gang oversvømmet af omstændighederne, som vilkåeret er for et højt specialiseret traumecenter. Gentofte og Herlevs opgaver og profil komplimentere hinanden perfekt. De er hinandens fuldstændige modsætninger, trods relativt korte geografiske afstande. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om at det vil blive et lykkeligt ægteskab.

  Derfor foreslår jeg at vi i Region Hovedstaden sammenlægger de to administrationer, sådan som vi har gjort med succes på Amager og Hvidovre og Frederikberg og Bispebjerg.

  Hvad siger du til det?


 3. Hjælp til lighedsmageri

  2. september 2014 by Maja Højgaard

  image

  Gode idéer søges. Her til aften havde vi i mit tværssektorielle udvalg besøg fra vores forskningscenter for sundhed og forebyggelse til en temadrøftelse om lighed i sundhed.

  Statistikken(på billedet) viser at de seneste års strukturelle ændringer med rygelov og afgifter, har indsnævret forskellen i sundhedsadfærd (her rygning), men forskellen i levetid er forsat 10 år mellem den bedst og dårligst stillede fjerdedel af befolkningen.

  Vi leder derfor med lys og lygte efter flere gode initiativer vi som region kan sætte i søen, evt i samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger for at bekæmpe ulighed i sundhed. Har du en god idé? Så hit med den.


 4. Vi elsker uniformer

  18. august 2014 by Maja Højgaard

  image

  … Eller i hvert fald Region Hovedstadens nye uniformsdesign. Ud over stor fleksibilitet med 3 bukselængder i alle størrelser, mulighed for tørklæde og rummelige lommer opdagede jeg i dag at der også er ventebukser i kollektionen. Det er den slags kvalitet vi får ud af at
  (more…)


 5. Grundslovs dag for hele folket

  5. juni 2014 by Maja Højgaard

  Min tale i år handler om Arbejdsmarkedets grundlov og det særligt danske i at ville aftalen frem for konflikten:

  Det er dejligt at fejre grundlovs dag. Det er i år 165 år siden vi fik den første grundlov . Og selvom vi nok ikke når på højde med Nordmændenes 200årsfejring af deres grundlov i år, er der masser af grund til fest.

  Jeg er stolt over at komme fra et land med en ordentlig grundlov. En grundlov der blandt andet er kendt for mindretalsbeskyttelse, som er blevet moderniseret og har fået indført ligestilling i kongehuset for forholdsvis nyligt og en grundlov som beskytter danskerne mod magteliten.
  image

  Men vi har mere end én grundlov i Danmark. Vi har en anden, men lige så vigtig grundlov. Den betyder lige så meget for, at Danmark er et dejligt sted at bo. Vi kalder den
  (more…)